Beboervennerne

Beboervennerne er en forening af frivillige, som yder stor støtte til det sociale liv på Rosenlunden.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, som alle er valgt i forbindelse med en generalforsamling. 
Formand Irma Andersen tlf. 97 34 12 58

Bestyrelsen opgave er at koordinere arrangementer og aktiviteter:

  • De står for at lave beboerbladet ”Rosenbladet”, som udkommer 3 gange om året. Her bliver de større arrangementer beskrevet, ligesom alle øvrige aktiviteter er præsenteret i kalender.
  • De afvikler 2 loppemarkeder om året. Loppemarkederne foregår i Lem hallen og er et stort tilløbsstykke. Det kræver meget arbejde og fordrer rigtig mange frivillige.
  • Endelig finder bestyrelsen på nye tiltag og nye frivillige, som kan hjælpe med de mange aktiviteter for beboerne på Rosenlunden.

Plejehjemmet arrangerer en frivillig fest hvert år, hvor alle frivillige fejres. I foråret 2012 blev der inviteret 105 frivillige og 88 deltog i festen. Rosenlunden er meget privilegeret at have så mange frivillige tilknyttet til hjemmet.