Personalet

Her på Rosenlunden stiller vi en række forventninger til personalet:

  • At alle medarbejderne er engagerede i deres arbejde, gør sit bedste og udvikler sig fagligt og personligt.
  • At alle arbejder sammen om at skabe en god hverdag for beboerne, men også for hinanden, og at der er en god tone personalet imellem.
  • At der udvises tolerance og respekt for hinandens synspunkter og arbejdsområder.

For at blive fast ansat i plejen forventer vi, at du tager en uddannelse som social og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent eller sygeplejerske.
 

På Rosenlunden er plejepersonalet delt op i tre teams:

Stuen på plejehjemmet
1. sal på plejehjemmet
Teamet omkring ældreboligerne

Øvrigt personale ansat ved Rosenlunden:
Køkkenpersonale
Servicemedarbejdere i vaskeri og rengøring
Pedel og pedelmedhjælper