Medindflydelse

Lokal-MED: 

Der er et lokal-MED på Rosenlunden med 5 medarbejdere, som afholder 4 møder om året.

TR - AMR og suppleant for TR (dag, aften og nattevagt) mødes fast 1 gang månedligt med lederen
for, at tale om arbejdsmiljøet.

Der afholdes forflytningskurser for alle medarbejdere 1 gang årligt.

Forflytningsvejlederen er fritstillet 2 uger om året, hvor hun er disponible i alle vagter m.h.p. gode
forflytningsvaner.

Der planlægges kollegial supervision 4 gange årligt. Ligeledes kan der etableres supervision - akut.
Marts 2017 har vi henvendt os til et projekt angående redskaber til, at håndtere vold og trusler.

Personalemøder: 

Der afholdes 3 personalemøder om året, hvor alt personalet på Rosenlunden er samlet og hvor
nøglepersonerne har ordet. Herudover afholdes teammøder hver 14. dag og der kan være
undervisning og andre temadage i løbet af året.

MUS-samtaler:

Der afholdes skiftevis MUS og GRUS samtaler med alle medarbejderne hvert år.