Personalets hverdag

Dagvagt: 

Daglig leder, planlægger og sygeplejersker møder ind klokken 7.00 
Personalet ved ældreboligerne møder klokken 7.15 – 13.00 eller 15.00
Plejehjemmets personalegruppe møder ind klokken 7.30 – 13.00 eller 15.00

Inden for teamet er alle enige om fælles rutiner i forbindelse med pleje og omsorg af beboerne. Teamet hjælper hinanden færdig i løbet af specielt morgenarbejdet på tværs af kontaktpersoner.

Aftenvagt: 

Der møder dagligt 3 personale ind i aftenvagt. Mødetiderne ligger fra 14.00 – 22.00/ 15.00-22.00/ 15.30-23.00

Nattevagt:

Rosenlunden har kun én nattevagt i vagt hver nat. Sygeplejersken kommer forbi midt på natten eller ved tilkald.

Weekendhold:

I dagvagten arbejdes der hver 3. weekend. Der etableres 3 weekendhold. Alle weekendhold har en ansvarsperson. Der er knyttet faste afløsere til hvert weekendhold.

Ud over hver 3 weekend skal weekend-holdene arbejde 2 søgnehelligdage om foråret og 1-2 i jul/nytår.

Aften/nattevagter på plejehjemmet arbejder hver 2. weekend.
Aftenvagter ved ældreboligerne hver 3. weekend.

Ferie: 

Personalet har 6 ugers ferie. For at al ferie kan afvikles for alle, henstilles der til, at der afvikles 3 ugers ferie i tidsrummet uge 26-34, 2 uger mellem september og jul og 1 uge i vinterperioden inden 1. maj.

Køkkenpersonale:

Der er ansat 3 personale i køkkenet samt 1 i puljejob
Køkkenet er åbent fra kl.8.00– 14.00

Service og Pedel:

1 medarbejder i vaskeriet kl. 7.00– 12.00 alle hverdage
1 medarbejder i rengøring kl. 7.00– 12.00 alle hverdage
Pedel og medhjælper kl. 8.00– 16.00 alle hverdage