Bruger- og pårørenderåd

Bruger/pårørende råd er nedlagt, hvor vi i stedet afholder informationsmøder 2 gange om året.
Udover pårørende og lederen, er køkkenlederen, pedellen og repræsentanter fra plejemedarbejderne
til stede, så der er mulighed for en dialog omkring hverdagen på hjemmet. Der inviteres også en
politiker med til mødet. Informationsmøderne annonceres i god tid i beboerbladet og der er ofte
mellem 40-50 pårørende, som deltager i møderne.