Omkring beboeren 

Læge

Når man flytter ind på Rosenlunden, kan man som udgangspunkt beholde sin egen læge. Der er kørselsordning til speciallæge. Der er ikke mulighed for at personalet deltager som ledsagere.

Tandlæge

Egen tandlæge / tandtekniker kan benyttes eller man kan blive tilmeldt omsorgstandpleje. Find skema på hjemmesiden

Medicin

Medicin er så vidt muligt doseret fra Apoteket. Ellers er det sygeplejersker og assistenter som foretager doseringen.

Fysioterapi

Der kan ydes fysioterapeutisk behandling efter henvisning fra egen læge eller man kan blive visiteret via Visitationen.

Fodpleje

Vi har en uddannet fodplejer, som kommer på Rosenlunden 1 gang hver 2. måned til henviste beboere.
Fodplejeren er ikke statsautoriseret, hvilket betyder, at hun ikke kan yde tilskudsskuds berettiget fodpleje, til for eksempel personer med diabetes.  

Ved ældreboligerne tilbydes fodpleje efter individuel aftale. 

Frisør

Vi har aftale med en frisør, som kommer hver 14. dag på plejehjemmet, hvor der er indrettet frisørstue på 1.sal. 
Ved indflytningssamtalen aftaler man, om husets frisør skal benyttes. 
Tidsbestilling formidles af personalet

Hjælpemidler

Personlige hjælpemidler tildeles ud fra en individuel vurdering. Det er de sagsbehandlende terapeuter i kommunen der i dialog med dig og personalet vurderer dit behov for hjælpemidler.