Pårørende

Vi har fokus på et tæt samarbejde med pårørende.

  •             Indflytningssamtaler ved indflytning.
  •             Kontaktpersonsordning.
  •             Der er mulighed for samtale når der ønskes det. Vi oplever, det er givende, at tage en samtale
                når døden er nært forestående, men også til andre tidspunkter, hvor beboerens helbred og
                hverdagsliv er udfordret. Til disse møder deltager altid lederen, sygeplejersken, kontaktpersonen
                og evt. en repræsentant for aftenvagten.