Værdigrundlag

Her på Rosenlunden er der mulighed for det enlige liv i lejligheden, for det lille og tætte nabosamvær i dagligstuen og også mulighed for det store fællesskab, når beboer vennerne arrangerer aktiviteter. Her vægtes højt, at den enkeltes beboers vaner og rutiner i dagligdagen respekteres og ligeledes er det beboerens ret, at bestemme over eget hjem og liv. Samtidig har vi fokus på, at beboeren fortsat er aktiv og fortsætter med de hverdagsopgaver, som den enkelte stadig kan udføre selv.

Personalet arbejder ud fra et fælles værdigrundlag:

  • Rosenlunden er et hjem, hvor beboerne får kompetent og god pleje og omsorg, som tager hensyn til både faglige og personlige forhold

  • Rosenlunden er et godt sted at arbejde for personalet, hvor der er rum for læring og mulighed for at udvikle sig og tage ansvar

  • Rosenlunden er en arbejdsplads, hvor personalet høres og medinddrages i beslutninger