Velkommen til Rosenlunden

Hjertelig velkommen til Rosenlundens hjemmeside.

Rosenlunden er et hjem, hvor der er rig mulighed for socialt samvær og hyggelige aktiviteter. Rigtig mange frivillige er tilknyttet plejehjemmet, og de er medvirkende til, at der foregår hverdagsaktiviteter alle hverdage i ugens løb.

Rosenlunden bærer præg af at være et hjem og ikke en institution. Et sted hvor der er hjemligt, hvor der er hygge og hvor man selv bestemmer.